liên hệ

  • Địa điểm: Xã Bảo Yên, Thanh Thủy, Phú Thọ
  • Điện thoại: 0904 666 888
  • Email: info@wyndham-thanhthuy.com
  • Website: wyndhamthanhthuyresort.net