Tắm khoáng nóng có tốt không?

Tắm khoáng nóng có tốt không? Những năm gần đây, tắm khoáng nóng đang là phương pháp giúp trị liệu chăm sóc sức khỏe được người Việt biết đến nhiều hơn.  Nước suối khoáng nóng là một tài nguyên thiên nhiên vô cùng quí giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người.   Việt Nam đã phát hiện nhiều nguồn nước khoáng nóng và được khai thá...

Xem thêm